Polisens senaste händelser

RSS Polisen – de senaste händelserna i Skåne (högerklicka länk och välj nytt fönster)

RSS Aktuellt i Skåne

RSS Nyheter inom säkerhetssektorn – securityuser

RSS securityworldhotel

 • Tagmaster-bolag får ännu order av amerikansk aktör inom tågsystem juli 16, 2019
  Tagmaster, tillverkare och leverantör av avancerade sensorsystem för Smarta Städer inom Traffic och Rail har – via dotterbolaget Balogh SA – fått order på ett amerikanskt metro-projekt.
 • Många svenskar slarvar med jobbmobilen på semestern juli 15, 2019
  När svenskarna tar med sig jobbmobilen på semestern är de inte alltid så noga med säkerheten. På en fråga från Palo Alto Networks, ledande leverantör av IT-säkerhet, visade det sig att nära hälften (47 %) av arbetstagarna kan tänka sig att koppla upp jobbmobilen eller laptopen på ett öppet wifi på semestern. Säkerhetsföretaget uppmanar nu […]
 • Securitas förvärvar risk management-tillgångar i USA juli 14, 2019
  Securitas dotterbolag Securitas Critical Infrastructure Services, Inc (SCIS) har, efter beslut av sin oberoende styrelse, ingått avtal om att förvärva vissa av MSM Security Services LLCs tillgångar inom området utredning och bakgrundskontroller. Köpeskillingen uppgår till cirka 102 MSEK (11 MUSD), och är villkorad av att vissa affärsmässiga mål nås.
 • Nya EU-riktlinjer för kamerabevakning juli 14, 2019
  Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har antagit riktlinjer för kamerabevakning som ska gälla i hela EU. Riktlinjerna är nu på publik konsultation.
 • EU-arbetsgrupp ska harmonisera sanktionsavgifter för GDPR juli 13, 2019
  Nu går Sverige in som ett av ordförandeländerna i den EU-arbetsgrupp som ska verka för harmonisering av sanktionsavgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.
 • Känd rapport om gängkriminalitet frias från forskningsfusk juli 12, 2019
  Den uppmärksammade rapporten Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige från Institutet för Framtidsstudier frias från anklagelser om forskningsfusk.
 • Nytt spionverktyget kan övervaka krypterade meddelandetjänster juli 12, 2019
  Säkerhetsexperter hos Kaspersky har identifierat nya versioner av det avancerade spion- och övervakningsverktyget FinSpy. De nya versionerna fungerar både på iOS- och Android-enheter och kan övervaka aktiviteten på nästan alla populära meddelandetjänster, även krypterade.
 •  
 •