Din Trygghet

Brottsprevention, brottsförebyggande verksamhet, är en del av kriminalpolitiken i vid bemärkelse och syftar till att minska, begränsa eller eliminera brottslighet och dess skadeverkningar.
Det brottsförebyggande arbetet delas vanligen in i två delar:

  • social prevention
  • situationell brottsprevention

Den första syftar till att på längre sikt påverka de förhållanden som påverkar brottsbenägenhet medan den senare riktar in sig på att försvåra tillfällena för kriminalitet i de situationer där brott kan uppstå.

Modern brottsprevention utgår ifrån rutinaktivitetsteorins tre förutsättningar för brottslighet - för att brott över huvud taget sker...

Säkerhet definieras som den faktiska risken att utsättas för brott och ordningsstörningar, medan trygghet är individens upplevelse av säkerheten/risken.

 

Du påverkar själv din säkerhet för ökad trygghet - SecurityPartner - SP AB hjälper dig att lyckas uppnå din ambition med säkerhetslösning

Brottsprevention

Titta på filmen och fundera på vilket av dessa förutsättningar du kan påverka för din egen trygghet!

Individens upplevelse av säkerhet beror bland annat på rädslan/oron att utsättas för brott och ordningsstörningar. Rädslan/oron att utsättas för brott och ordningsstörningar bygger i sin tur på en känsla av kontroll, tillit till samhället och till andra människor samt en tro på sin egen förmåga att förhindra brott och hantera eventuella konsekvenser av att utsättas. Det är du själv som måste ta beslutet om ökad säkerhet för att uppleva trygghet!

Genom att utveckla nya idéer, nya lösningar och samverkansformer kan vi tillsammans minska brottsligheten. SecurityPartner - SP AB verkar för att anpassa säkerhet och tekniska lösningar till situation och plats (situationell prevention) med en möjlighet till samverkan mellan människor - Larmsamverkan - att med teknikens hjälp utöka se och höra och därmed sänka motivationen för brottsbenägna personer.

Du bestämmer själv, vi gör en situationsanpassad lösning, du står för ambitionen och vi förverkligar din trygghet.