Unikt samarbetet mellan NorthTracker, Svenska Sjö och Nokas

Det enda godkända svenska systemet för konsumentmarknaden!

Försäkringsbolaget Svenska Sjö har uppmärksammat att de flesta båt- och motorstölderna sker på obevakade platser, fritidshustomter, garageuppfarter och mindre brygganläggningar där man inte upprättat någon form av samverkan.

Kostnaden för försäkringsbolaget är stor och ökar. De vill verkligen göra allt de kan för att undvika att höja premierna kraftigt mot sina kunder. Svenska Sjö har tagit fram ett exklusivt samarbete med NorthTracker och Nokas för att erbjuda ett mycket bra GPS-larm (spårare) som också är kopplat till en larmcentral. Med koppling till larmcentral går larmet dit först. När väktare väl är på plats kan bättre information ges till Polisen. De kan då omhänderta stöldgodset eller sätta in spaning för att ta tjuvarna på bar gärning.

I normalfallet bekostar Svenska Sjö utryckningskostnaden för sina kunder och gäller tills vidare.

– Har man en större utombordsmotor nyare än tio år som inte ligger på en bevakad båtklubb måste man börja tänka till. Det är mycket stöldbegärlig egendom man har säger Per Grywenz från Svenska Sjö. Vid nyteckning av försäkring för utombordsmotor större än 199 hk och yngre än 10 år kräver Svenska Sjö detta i vissa områden pga. den ökande stöldrisken.

NorthTracker är ett svenskt företag som erbjuder spårning med GPS i stöldförebyggande syfte. SecurityPartner – SP AB är återförsäljare och partner i Södra Sverige.  Tjänsten fungerar i hela Europa och är godkänt av SSF – Svenska Stöldskyddsföreningen.

 

Se vidare hur du kan utnyttja vårt generösa erbjudande

 

Publicerat i GPS