Åstorps kommun DNA-märks

Kommunen skall märka lite dyrare utrustning, vilket kommer att gälla kommunens samtliga verksamheter

DNA-märkning av kommunens prylar har tidigare diskuterats i det lokala brottsförebyggande rådet ( BRÅ ). Men den satsning som nu sätts igång har gjorts på initiativ av kommunens IT-avdelning, säger Petter Malmberg, som själv jobbar på avdelningen. – Det låg rätt i tiden nu när vi har en större del av utrustningen som skall bytas ut, så då passar vi på.

Det som skall märkas är kommunens lite dyrare tekniska utrustning, såsom datorer, telefoner, och Ipads, och det gäller samtliga av kommunens verksamheter. Kommunen kommer att börja med att DNA-märka de föremål som är nyinköpta. – På sikt ska vi sedan gå ut och börja DNA-märka på plats, säger Petter Malmberg.

SecurityPartner – SP AB är naturligtvis glada för förtroendet och vi lyckades också uppfylla kommunens önskan om att följa upp med egna etiketter som berättar om exponeringen av MärkDNA, etiketter med Åstorps kommunlogga samt löpnummer med streckkod.

>Läs mer