Om Kameror

Nu är det enklare att sätta upp övervakningskameror

Sedan i slutet av maj 2018 är det fritt fram för privata aktörer att sätta upp övervakningskameror utan godkännande från Länsstyrelsen. De nya reglerna har skapat bättre förutsättningar och intresset för bevakningskameror har ökat enormt.

Som en konsekvens av dataskyddsförordningen GDPR som trädde i kraft den 25 maj 2018 förändrades kamerabevakningslagen och privata företag och privatpersoner gavs rätten att sätta upp kameror utan tillstånd från länsstyrelsen. Nu är Datainspektionen ensam tillsynsmyndighet och trycket på myndigheten har ökat kraftigt.

Att till exempel övervaka någon annans trädgård kommer sannolikt aldrig kunna ske på laglig väg. Generellt kan det vara bra att när man gör sin intresseavvägning tänka på om platsen är integritetskänslig, det krävs då att ditt ändamål med övervakningen väger tyngre än integritetsintresset. Det kan handla om dokumenterade problem med brottslighet eller liknande.

Övervakningskameror utan godkännande och tillstånd behövs alltså inte för privatpersoner så tillvida att:

  • Kameran inte fångar en plats dit allmänheten har tillträde. Gräns för detta är skall vara en självklar markering i kombination med skyltning.
  • Att du bevakar i egenskap av privatperson.
  • Att bevakningen bedrivs som ett led i en verksamhet av rent privat natur.

Lagen måste dock alltid följas

Dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen måste dock alltid följas och om till exempel personer filmas måste de ges information om det och bevakningen innebär även tystnadsplikt.

Precis som med våra larm kan dessa system inkludera fler användare och utnyttjas för samverkan mellan grannar eller liknande. Trenden går mot övervakning på egen hand. Och det är förståeligt. De flesta av våra produkter kostar mindre i inköp än årsavgiften till en etablerad larmcentral.

 


Fråga om en offert, så kommer vi igång

Beskriv hur du upplever din situation och hur du tycker säkerheten skulle öka din/er trygghet - så återkommer vi så snabbt vi kan.

Offert Kameror

Offert Kameror

Organisation / privatperson*
  •  
  •