Körjournal

Körjournal tar bort risken för upptaxering för såväl företag som personal, körjournalen följer Skatteverkets riktlinjer så att du kan ägna dig åt din kärnverksamhet. Se hur miljövänligt och ekonomiskt dina bilar har kört. Du sparar på kostnaden för drivmedel såväl som kostnaderna för service och reparationer.

Att föra körjournal är nödvändigt inom många yrken, och Skatteverket ställer strikta krav på vilka uppgifter som ska ingå. Våra trackers elektroniska körjournal är godkänd av Skatteverket, vilket gör att du kan känna dig helt trygg i ditt val av produkt.

Dessa körjournaler registrerar automatiskt upplysningar som datum, körsträcka och tidpunkt för resor. I efterhand kan föraren enkelt markera varje körning som privat- eller tjänsteresa.

Våra spårsändare används dessutom i stöldförebyggande syfte. Via funktionen geofence kan du enkelt markera säkra områden på kartan och ta emot larm om fordonet lämnar ett avgränsat område. Genom att ansluta vår digitala körjournal är ditt fordon under uppsikt dygnet runt.

Två alternativ  – klicka på loggan och ladda ner informationen intill och fundera på hur du vill avlasta egen administration..

Se vidare för respektive lösning för GPS-spårare:

Visar alla 2 resultat

0