GPS-spårare, trackers

SecurityPartner – SP AB erbjuder spårare för att skydda eller säkerställa värdefull utrustning vid stöld eller försvinnanden. Utöver brottsförebyggande installationer kan vi även leverera lösningar för person- & sociala behov. Vi har erfarenhet av tillämpningar för logistik, körjournaler, rörelsemönster inom lantbruket, underlag för fakturering mm.Läs mer om larmsamverkan och hur du samarbetar med dina grannar om ditt larm Du kan som regel räkna med subventioner i försäkringspremier och självrisk för monterad utrustning.
SecurityPartner – SP AB har ett samarbete med NorthTracker AB och SweTrack AB. Vi har tagit fram ett mycket bra GPS-larm som också är kopplat till larmcentralen Nokas/Avarn AB.

Är du bortrest eller på annat sätt inte själv kan följa upp ett larm kan du enkelt samarbeta med dina grannar eller andra du har förtroende för. De kan få ta del av GPS-informationen, informera dig om status och hjälpa till med överenskomna åtgärder.

Nu finns även en möjlighetet att ansluta en spårare/tracker till en larmcentral. Detta innebär att larmcentral kan agera och komminicera med polis i gemensam spåraktivitet.

Visar alla 8 resultat

0