Kolmonoxid- och gasvarnare

Kolmonoxid

Mycket giftig, färglös och luktlös gas som kan förekomma i avgaser och brandgaser. Bildas vid ofullständig förbränning av bl.a. gasol. En kolgrill som används inomhus, eller tas in när den nyligen använts innebär också risk för kolmonoxidförgiftning.
Kolmonoxid binds vid hemoglobinet i de röda blodkropparna, varvid karboxyhemoglobin (COHb) bildas. Detta leder till att vävnaderna får mindre syre, eftersom kolmonoxid binds vid hemoglobin ungefär 200 gånger lättare än syre.

De organ som lättast skadas av syrebrist är hjärnan och hjärtat. Om förgiftningen är allvarlig men inte leder till döden kan irreversibla hjärnskador uppstå. Lindriga störningar i hjärtats och nervsystemets funktion kan uppträda redan vid låga koncentrationer.
Kolmonoxid i hög koncentration framkallar kraftig huvudvärk efter cirka en timme och i mycket hög koncentration efter cirka 20 minuter.

Märker man inte detta och koncentrationen stiger ytterligare drabbas man av huvudvärk, yrsel, andfåddhet och illamående efter bara ca 10 minuter. Den drabbade dör efter 10–45 minuter beroende på koncentrationen. Om en gravid kvinna kommer i kraftig kontakt med kolmonoxid kan fostret skadas eller dö.

Gasol

Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol. De flesta tillbud sker vid användning av gasolgrillar, men incidenter i husvagnar, husbilar och båtar förekommer också. Ofta resulterar dessa olyckor i bränder och brännskador.

Om brand skulle uppstå i ventiler, slanganslutningar eller på andra ställen där det inte ska brinna i gasolanläggningen ska du i första hand stänga tillförseln av gasol med ventilen på behållaren. Om du släcker lågan eller om det blåser hårt och lågan blåser ut, utan att stänga av gasoltillförseln kommer gasolen att läcka ut. Om gasolen ansamlas i något utrymme kan den antändas och orsaka en större skada.

Båtsäkerhet och trygghet under respektive rubrik

Visar alla 5 resultat

0