WiFi-kamera larmet

Vi är återförsäljare till Dahuas kameror, och vi skiljer på nätverkskameror och WiFi-kameror – här presenterar vi vår rekommendation för just placering i båt eftersom kamerorna har funktioner för larm samt att de enkelt kommunicerar via WiFi. Nätverkskameror är något annat och skillnaden kan du läsa om här.

Vi kan erbjuda några WiFi-kameror som fungerar som eget larm, egen app med intressanta funktioner. När kameran detekterar rörelse larmar de och spelar in en sekvens av den rörelse de larmat för – larm oich bilder i telefonen. Ett parvia en PIR (passive infraröddetektor) detekterar värmen från en människa – precis som en rörelsedetektor, larmar kameran, som då spelar in en sekvens och skickar detta till din mobil. Det finns en mikrofon i kameran som tar upp ljudet och via telefonen medger kommunikation med kameran/båten. I kameran finns även sirén på 110 dB.

Kameran spelar in och spar i molnet, vilket innebär att det inte går att förstöra inspelat material. Kameran behöver en 4G-router som ansluter båten till Internet, vilken kan ansluta WiFi via klubbhuset i hemmahamn samt i förekommande fall till WiFi i gästhamnar och där det finns täckning för GSM. Lösningen skapar även möjligheter för andra Internetkrävande funktioner som TV, datorer och liknande.

Dessa larm är dessutom intressanta lösningar för klubbhus och hamnanläggningar för ökad säkerhet. Larmen kan anslutas till valfri larmcentral och SecurityPartner – SP AB har ett samarbete med Nokas larmcentral.

Visar alla 3 resultat

0