Kamerabevakning för båtägare, klubb och hamn

Reglerna för kamerabevakning har ändrats i maj och augusti 2018 när först dataskyddsförordningen och sedan den nya kamerabevakningslagen började gälla. Färre behöver söka tillstånd men det kommer att ställas krav på att den som vill kamerabevaka själv ser till att följa reglerna i dataskyddsförordningen respektive brottsdatalagen.

Texten är ett utdrag av vad som gäller privatpersoner och verksamheter i privat regi. Fullständig information avseende kamerabevakningslagen finns på Datainspektionens hemsida.

 

Privatpersoners kamerabevakning

När det gäller privatpersoners kameror kan de ibland vara undantagna från reglerna i dataskyddsförordningen och den nya kamerabevakningslagen. I så fall behöver du som privatperson inte ta hänsyn till reglerna. Lagen gäller helt enkelt inte. Detta förutsätter dock att

  • kameran inte filmar en plats dit allmänheten har tillträde
  • du kamerabevakar i egenskap av privatperson
  • bevakningen bedrivs som ett led i en verksamhet av rent privat natur eller som har samband med ditt hushåll

Båtklubb är enligt reglerna – privat verksamhet. En kamera i båten, bilen, husbilen, husvagnen och liknande är naturligtvis också privat verksamhet.

kamerorna här är förslag på lämpliga kameror för just båtägare och båtklubbar – som med enkla medel upfyller kravet från finansinspektionen utan att behöva tillstånd.

Visar alla 14 resultat

0