Spänningsövervakning och batterivakt

I ett batteri förekommer avvikelser beroende på många faktorer som olika laddningstillstånd för nya batterier eller celler, olika temperaturer, invändiga läckageströmmar, kapaciteter och mycket mera. Stor eller ökande avvikelse i mittzonsspänningen pekar på felaktig batterihantering, ett felaktigt batteri eller felaktig cell. Korrigerande åtgärder efter ett mittzons spänningslarm kan förhindra allvarliga skador på ett dyrbart batteri.

Här hittar du instrument för batteristatus och kapacitet samt ett skydd för urladdning.

Batteriskyddet larmar och kopplar bort icke-nödvändiga belastningar innan batteriet laddas ur helt (vilket skulle kunna skada batteriet) eller innan det har för lite kraft kvar för att starta motorn.

Båtsäkerhet och trygghet under respektive rubrik

Visar alla 5 resultat

0