MärkDNA

SelectaDNA MärkDNA är den globalt ledande tillverkaren av MärkDNA för kriminalteknisk märkning.  SelectaDNA erbjuder ett brett utbud av produkter för märkning och identifiering av egendom som alla innehåller en unik DNA-kod.
DNA märkning är det första verkliga säkerhetssystemet baserat på DNA inom egendomsmärkning och har visat sig begränsa stölder och tillgrepp med upp till 85%. SelectaDNA används för närvarande av 75% av Storbritanniens polismyndigheter. Märkningen är en osynlig vätska som penslas på stöldbegärliga föremål och komplett med märkpunkter. Märkpunkterna anger den unika koden samt adress till databasen för din och polisens inloggning.
DNA-koden registreras av ägaren i ett internationellt register som är tillgängligt för polis i 40 länder i Europa. Polisen har även teknik för att analysera och identifiera DNA i kriminalteknisk analys.

PAS 820 och SSF1098 godkänd
SelectaDNA är godkänd enligt den internationella testnormen PAS820:2012 och Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB –  SSF 1098 vilket innebär att Selecta-DNA uppfyller kraven i Klass A. Detta betyder att vår MärkDNA har en dokumenterad hållbarhet på minst 5 år i utomhusmiljö. Kriminella vet att DNA är polisens mest kraftfulla vapen för att döma brottslingar. Igenkänningsfaktorn som SelectaDNA medför är därför

mycket stor och fungerar som ett perfekt avskräckande medel. Brottslingar ser föremål som är markerade med SelectaDNA som för hög risk och hindrar därav brottslingen från att stjäla dem då märkta ägodelar har lite eller inget återförsäljningsvärde. Att använda SelectaDNA för att markera din egendom är den ultimata stöldskyddsmärkningen. Använder du dessutom

medföljande fönsterdekaler ökar chansen att inbrottet inte äger rum överhuvudtaget.

Nyckelord och fördelar med Selecta MärkDNA

  • Inga extra kostnader eller abonnemangsavgifter, kostnadsfri ID analys.
  • Mikropunkter för snabb identifiering med handhållet mikroskop
  • ”Osynlig” stöldskyddsmärkning, detekteras med egen och polisens UV-lampor
  • Selecta MärkDNA rekommenderas av polisen
  • Skyddad och certifierad databas – LPCB1224, som uppfyller polisens krav
  • 5 års hållfasthet i utomhusmiljö enligt testnormen PAS820:2012
  • Selecta MärkDNA har en dokumenterad brottsförebyggande effekt i Sverige

Visar alla 14 resultat

0