Produkter

Vad kostar ett inbrott ?

I våra möten med privatpersoner och mindre företag så får man ibland höra att "vi har ändå ingenting som är värdefullt" så det är inte nödvändigt med larm eller annat.
Problemet är ju att tjuven inte vet det, inbrott blir det ju ändå om man har otur, med olustkänslor och otrygghet som en konsekvens av att någon varit inne och snokat.

I syfte att stjäla

När någon i syfte att stjäla närmar sig ett objekt så vill man inte synas, höras eller på annat sätt påkalla uppmärksamhet, då kan det många gånger räcka med att en lampa tänder eller att grannen får ett telefonmeddelande via en kamera, rörelsedetektor, GPS-spårare eller liknande.
Förstår tjuven eller andra ovälkomna gäster tidigt att risken för upptäckt är stor eller om de förstår att eventuella stöldbegärliga objekt är DNA-märkta - är det minsta motståndets lag som gäller och sannolikheten för ett brott sjunker avsevärt.

Enorma kostnader

Ett inbrott medför enorma kostnader. Såväl ekonomiska som immateriella. Dels för de drabbade, dels för samhällets institutioner som utreder, lagför och försöker stävja inbrotten. Även för försäkringsbolagen innebär inbrottsstölderna stora kostnader.

För några år sedan uppgick försäkringsbranschens kostnader för inbrott i villor, lägenheter, fritidshus, företag och båtar i Sverige till närmare en miljard (987 353 000) kronor. För de privatpersoner som drabbats väntar nästa ekonomiska smäll. För förlust av egendom är självrisken i regel 1500 kronor. Men det är långt ifrån självklart att det som stulits ersätts alls, eller till fullo.

Du har bevisbördan efter ett inbrott!

Försäkringstagaren har bevisbördan för att få ersättning. Dels bevisa att inbrottet ägt rum och göra en polisanmälan, dels att det omfattas av försäkringen. För att få tillgångarna ersatta måste det finnas dokumentation, kvitton eller foton på att föremålen funnits i hemmet.

Beroende på vilken sorts egendom som stulits gör försäkringsbolagen en värdering. Är egendomen ny – ersätts den till fullo, annars görs ett åldersavdrag. För några år sedan var försäkringsbolagens genomsnittliga skadekostnad för inbrott i Sverige 22 273 kronor. Samhällets kostnader för inbrott kan räknas i pengar, resurser eller i rädsla.

Vad prislappen blir för den tid och de och resurser rättsväsendet lägger ner är månne inte lika mätbart. Inte heller det psykologiska följder drabbade lider av inbrottets svallvågor. Den olustkänsla, rädsla och otrygghet som många känner går inte att räkna i krassa pengar. Den samhällskostnaden är stor och underskattad.

Ett larm eller kamera är små kostnader i jämförelse med förluster efter ett inbrott. Kontakta de i grannskapet du har förtroende för och dela med dig av informationen vid larm.  Utnyttja möjligheterna med Larmsamverkan och Trygg Granne.

När du handlar med oss kan du välja att betala med Klarna. Du blir ägare till utrustningen och kan välja betalningsalternativ som du finner smidigast och göra den säkerhetsinvestering du behöver för en tryggare tillvaro.

 

 

 

Gör det enkelt

Viktigt att veta är att du alltid får den hjälp du behöver med installation och förslag på lösningar som du känner fungerar för dig - begär en offert så startar vi en dialog. Vi vill verkligen bygga förtroende oss emellan.  >> till offertförfrågan

Handlar du för mer än 4 000 kr så ingår kostnaden för frakten

 

 

Några...