Om Trygg Granne

Tryggare i samverkan mot brott

Detta är inte på något sätt en ersättning eller ytterligare ett grannsamverkanskoncept.

Vårt fokus och syfte med TRYGG GRANNE är att öka kunskapen kring möjligheterna med modern teknik. Vi ser detta som ett komplement och ett sätt att effektivisera samverkan mellan grannar. Många föredrar grannen eller anhöriga i närheten före anslutning till larmcentral. Är jag bortrest, eller av annat skäl inte kan ta emot mitt larm kan jag utnyttja en TRYGG GRANNE som hör och ser för en effektivare uppmärksamhet i samband med larm, kameraövervakning, GPS-spårning och liknande - att i samverkan ta del av varandras larm och information i händelse av inbrott, skadegörelse, stöld, trygghetslarm mm - ett ökat eget engagemang i det brottsförebyggande arbetet.

Bakom det etablerade "Grannsamverkan" står Samverkan mot brott, som är en organisation bestående av:

 • Polisen
 • Brottsförebyggande rådet
 • Sveriges Kommuner och  Landsting
 • SSF Stöldskyddsföreningen
 • Trygg Hansa
 • Folksam
 • If
 • Länsförsäkringar
 • Dina Försäkringar
 • Moderna Försäkringar
 • ICA Försäkring
 • Villaägarna
 • SABO
 • Hyresgästföreningen
 • Riksbyggen

Dessa organisationer verkar tillsammans för att skapa ett tryggare boende. Originalet som sedan 1985 sker i samarbete med lokal polis är en effektiv verksamhet som minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26% enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ). Det material som behövs för att komma igång på plats tillhandahålls av polisen, som medverkar vid uppstart av lokala Grannsamverkansgrupper.

På uppdrag av ovanstående intressenter är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.

SecurityPartner - SP AB är positiv till grannsamverkan och bidrar gärna med erfarenhet och teknisk expertis.

Trygg Granne
Skickar